Общо събрание

  

П о к а н а

 

за Общо събрание на сдружение „Лотос Спирит” 

 

Управителят на сдружение „Лотос Спирит” Ви кани на Общо събрание, което ще се проведе на 03.12.2017 год., от 16.00 часа в студио Lotus Spirit, ул. Г. Бенковски 11, eт. 2, при следния дневен ред:

1.   Прием на нови членове.

2.  Отчет за дейността за 2017 г. – представя Катерина Коцева.

3.   Разни.

 

25.10.2017 г.

Гр. София

 

Сподели публикацията в:

Published on: 2017-12-03